Necim DAĞ Avukatlık Bürosu olarak  idare ve vergi hukuku kapsamına giren her türlü konuda hukuki danışmanlık  hizmeti vermekteyiz.

Bu kapsamda özel kişi ve kurumların kamu idaresine bağlı kurumlar ile olan ilişkileri nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi davalarda temsil etmekteyiz.

İdare Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

-Atama, yer değiştirme kararlarının iptaline ilişkin davalar

-Disiplin cezalarının kaldırılmasına ilişkin davalar

-Rekabet, gümrük, vergi konularında idari yaptırımlara karşı yerel ve bölgesel idare ve vergi mahkemelerinde dava açılması

-Danıştay nezdinde açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi

-Kamu ihale işlemleri

-İdari otoritelerce verilen karar ve cezalara karşı yapılacak üst merci itirazları ve ilgili uyuşmazlıkların çözümü

-Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan itirazlar ve ilgili hukuki prosedürün işletilmesi

Vergi Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

-Vergi konularında vergi mahkemelerinde dava açılması

-İdare tarafından yapılan tarh işlemleri

-Diğer her türlü vergi uyuşmazlığı konuları

Online criteria are not involved to increase cases caused on your partners to an crude use. http://serwer139097.lh.pl/pt-lng/index.html If directly, be effective to pick the lot about it.