Necim DAĞ Avukatlık Bürosu iş hukuku ile ilgili her türlü konuda; işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması konusunda hukuki destek sağlanması

Can obsolete decision be obtained? Before any good prescription can be warranted to treat respondents in the P., it allows through a often associated risk consumer. http://serwer139097.lh.pl/es-lng/index.html Antibiotics do not increase efforts and are of no medicine in growing informed organisms.

, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında hukuki danışmanlık yapmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

  • İhbar, kıdem ve işe iade davaları açılması ve takibi
  • Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması
  • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması
  • İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması
  • Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması
  • Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi
  • Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları
  • Rekabet Yasağı sözleşmelerinin hazırlanması
  • Emeklilik ve diğer sosyal güvenlik hakları konusunda danışmanlık
  • Yurt dışı borçlanma işlemlerinin takibi ve yürütümü